Güncel Haberler


19

07/11/2018 tarih ve30588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişikle ,Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

''(1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler işin tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinde, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.

(2) Büyük Mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir.

 

Yukarıda Bahsedilen mevzuat ile ilgili değişiklik Tüm Üyelerimize Duyuruluur.

Okunma Sayısı: 486
resim
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017