İmza Onayı

İMZA ONAYI İŞLEMLERİ

Üyelerce düzenlenen belgelerdeki imzanın firmanın YÜTSO’daki dosyasında bulunan imza örneklerine uygun olduğu tasdik edilir.
Ücrete tabidir.
➤ Müracaat Yeri Merkez (Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi) ve YÜTSO Genel Sekreterliğidir.

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017