A.Ş. - L.T.D. Şirketlerin Karar Nisapları

LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR NİSAPLARI

 

Konu Karar Nisabı
Ana sözleşme değişikliği Sermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir.
Ortakların sorumluluğunun arttırılması (TTK.m513/2) Tüm ortakların oybirliği gereklidir
Pay devri (TTK.m520/2) Hem sermayenin hem de ortakların 3/4’ünün olumlu oyu gereklidir.
Bir ortağa ait payın iflas veya icra dairesinden açık artırma ile satılması ve payı alan kişinin yeni ortak olarak şirkete girmesi (TTK.m.523/2) Takibe uğrayan ortağın dışındaki tüm ortakların oy birliği gereklidir.
Takibe uğrayan payın iflas ve icra dairesinin muvaffakatı halinde başka bir ortak veya 3. kişiler tarafından devir alınması (TTK.m.523/3) Bütün ortakların oy birliği gereklidir.
Takibe uğrayan ortağın payının gerçek değeri üzerinden alınarak şirketten çıkarılması (TTK.m.523/4) Esas sermayenin ve ortakların çoğunluğu gereklidir.
Sermaye koyma borcunu yerine getirmediğinden şirketten çıkarılan ortağın payı başka bir ortak tarafından gerçek değeri üzerinden alınmaması veya payın şirketçe açık artırma ile satılması dışında başka bir şekilde paraya çevrilmesi (TTK.m.530) Çıkarılan ortaklar dahil tüm ortakların oy birliği gereklidir.
Kanunla ağırlaştırılmış nisap aranan konuların dışında kalan ortaklar kurulu kararı (TTK.m.536/3) (müdür istifa, atama, adres nakli, şube açılışı ve kapanışı vb. kararlar Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların olumlu oyu gereklidir.

Şirketin fesih ve tasfiyesi (TTK.m.549/2)

Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa esas sermayenin 3/4’üne sahip ortakların 3/4’ünün olumlu oyu gereklidir.
Haklı sebeplerle bir ortağın şirketten çıkarılmasının mahkemeden istenmesine ilişkin karar (TTK.m.551/3) Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların mutlak çoğunluğu gereklidir.

 

  • Ortak sayısı yirmiden az olan limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarında vekaleten oy kullanılmaz (TTK.m.536/1–2).
  • Bütün ortakların toplantıda hazır bulunmaması halinde toplantı daveti yapılmalıdır (TTK.m.538)

 ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL NİSAPLARI

 

 

Toplantı Nisabı
Konu 1.Toplantı

2.Toplantı

Karar Nisabı
Kuruluş genel kurulu (TTK.m.290) 1/2 1/2 Çoğunlukla
Olağan genel kurul (TTK.m.372) 1/4 Nisap aranmaz Çoğunlukla
Tahvil çıkarılması genel kurulu (TTK.m.423) 1/2 1/3 Çoğunlukla
Fesih ve tasfiye genel kurulu (TTK.m.434) 2/3

1/2

Çoğunlukla
Birleşme genel kurulu (TTK.m.148, 388) 1/2 1/3 Çoğunlukla
Tasfiye halinde genel kurul (TTK.m.450) 1/4 Nisap aranmaz Çoğunlukla
Şirketin tebasını değiştirmek ve pay sahiplerinin taahhüdünü artırmak (TTK.m.388) 4/4 Yapılamaz Oy Birliği
Çalışma konusu ve nevi değişikliği 2/3 1/2 Çoğunlukla
Sermayenin artırılması (TTK.m.388) 1/2 1/3 Çoğunlukla
Sermayenin azaltılması 1/2 1/3 Çoğunlukla
Diğer konulardaki ana sözleşme değişikliği 1/2 1/3 Çoğunlukla
İmtiyazlı Pay Genel Kurulu
Konu 1.Toplantı 2.Toplantı Karar Nisabı
Ana sözleşme değişikliği (TTK.m.389) 1/2 1/3 Çoğunlukla

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017