Anonim Şirketler

ANONİM ŞİRKETLER

Anonim şirket;
Bir unvana sahip,esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mameleki ile sorumlu olan şirkettir. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 5 ortak ile kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. 19.1.2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile anonim şirketlerin asgari sermaye miktarı 50.000.-TL. sine çıkarılmıştır.
17 Haziran 2003 tarih 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4884 sayılı Kanun gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenenler dışındaki anonim şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliklerinde Bakanlık izni kaldırılmıştır. Yine aynı kanun gereğince sicil memurlukları anonim ve limited şirket kuruluşlarını vergi dairesi,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu’na Kanunda belirtilen süreler içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Yasanın getirdiği değişikliklere paralel olarak tescil işlemlerinde aranan evrak aşağıda belirtilmiştir.

Ad Boyut Tür Tarih
adres_nakli.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
anasozlesme.doc 43.5 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
as_adres_degisikligi.doc 33.8 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
as_kurul.doc 170 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
as_yk_karar.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
bakanlikizninetabianonim.doc 31.7 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
bakanlikizninetabiolmayananonim.doc 36.4 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
degisiklikbakanlikizninetabianonim.doc 28.7 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
degisiklikbakanlikizninetabiolmayananonim.doc 33.3 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
denetciistifaatanma.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
ek_isyeri_nakli_as.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
ekisyeriacilisi.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
ekisyerinakli.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
istifa_yeniatama_karar.doc 27.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
Kurul.bil.form.xls 42 KB Microsoft Excel Dosyası 08.08.2017
Kurulusdilekcesi.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
mer_bsk_scl_grv_aln_bln_as_ova_sb_acl.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
mrkz_bsk_scl_grv_aln_bln_as_ova_nkl.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
mrkz_bsk_scl_grv_aln_bln_as_ova_sb_kpn.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
nevidegisikligi.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
pay_cetveli.xls 15.4 KB Microsoft Excel Dosyası 08.08.2017
sirketmrkzsbadrsnakli.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
taahhutname.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
tarihlitasfiyesonubeyani.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
tasfiye_anonim.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
tasfiyegiris.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
tasfiyeninkaldirilmasi.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
tasfiyesonu.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
temsil _ilzam_karari.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
temsililzamkarari.doc 28.2 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
yk.doc 20.5 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
ymm_smmm.doc 28.7 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
yonkrluteistifaveyenisi.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
yonkrluyehak.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.08.2017
0 Klasör, 34 Dosya
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017