Dernek Vakıfların Kuracağı İşletmeler

VAKIF VE DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİNİN TESCİLİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA VERECEKLERİ BELGELER

1.1 adet vakıf tesis senedinin noterden tasdikli sureti, 1 adet dernek kuruluş tüzüğünün noterden tasdikli sureti,
2.1 adet vakfın kuruluşu ile ilgili Mahkeme Kararının Noterden tasdikli sureti, 1 adet derneğin faaliyet Belgesi (Valilikte, Dernekler Masasından alınacak)
3.1 adet vakıf kuruluşu ile ilgili Resmi Gazetenin noterden tasdikli sureti
4.İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,
5.2 adet Noterden tasdikli, Vakfın veya Derneğin yönetim kurulu tarafından alınmış
karar sureti,
6.1 adet Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş üçer imzalı imza beyannamesi,
7.İşletme temsilcilerinin kararda TC kimlik numarası belirtilmeli veya internet çıktısı eklenmeli
8.1 adet
Taahhütname,
9.İşletme temsilcisinin resmi yapıştırılmış Oda kayıt beyannamesi,
10.Tescil ve İlan talebinin yapıldığı dilekçe

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017