YÜTSO Kimlik Kartı

YÜTSO KİMLİK KARTI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, limited şirket ortaklarına, temsil ve ilzama yetkili müdürlerine, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili müdürlerine, kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.
Kimlik kartı talebine ilişkin firma kaşesi altında şirket yetkili/yetkilileri tarafından imzalı dilekçesi ve kimlik adına düzenlenecek kişinin vesikalık fotoğrafı talep edilir.
Müracaat yeri YÜTSO Bilgi İşlem Birimi
•Ücrete tabidir. 30 TL.
Not : Herhangi bir nedenle kullanma süresi dolmadan yeniden kimlik kartı almak isteyen kişi, talebinin nedenini anlatan bir dilekçe ile ücretini yatırmak koşuluyla YÜTSO Bilgi İşlem Biriminden yeni kimlik kartı alabilir.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017