Komantid Şirketler

KOMANDİT ŞİRKETLER

Komandit şirket;
ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumlulukları belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir. Sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklara komandite, sınırlı olan ortaklara komanditer denir. Komandite ortakların gerçek kişi olması gereklidir.
Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler. Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır.
Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. Kolektif şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ile tescil işlemlerinde aranan evrak komandit şirketler için de geçerlidir. Komandit şirketlerin kuruluş ana sözleşmesi ile ortak ve müdür değişikliğine ilişkin tadil metinlerinde ortak ve müdürlerin T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyruklu olanların vergi dairesinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017