Limited Şirketler

LİMİTED ŞİRKET

Limited şirket;
iki veya daha fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup,ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli şirkettir.
Limited şirketler asgari 5.000.-TL. sermaye ve 2 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tesbit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır. 19.1.2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile limited şirketlerin asgari sermaye miktarı 5.000.-TL. sine çıkarılmıştır.
17 Haziran 2003 tarih 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4884 sayılı Kanun gereğince Limited Şirketler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenenler dışındaki Anonim şirketlerin kuruluş ile ana sözleşme değişikliklerinde Bakanlık izni kaldırılmıştır. Yine aynı Kanun gereğince sicil memurlukları anonim ve limited şirket kuruluşlarını vergi dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SSK’a kanunda belirtilen süreler içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Yasanın getirdiği değişikliklere paralel olarak tescil işlemlerinde aranan evrak aşağıda belirtilmiştir.

Ad Boyut Tür Tarih
as_adrs_degis.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ayn_nvn_srmy_knlm_nkyt_srmy_art.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
Ayn_nvn_srmy_knlm_yly_srmy_art.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ayn_srmy_olk_nkl_vst_knlm.doc 22 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
birlesmeden_dly_srmy_art.doc 21.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ekisyeriaciliskrlkrr.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ekisyracilisltd.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ekisyrkapanisltd.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ekisyrkpaniskrlkrrltd.doc 28.2 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ekisyrnklltd.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
Enf_dzl_olm_frk_srmy_ilv_edl_nkt_srmy_arts.doc 21.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
Enf_dzlm_olml_frk_srmy_ilv_edl.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
frt_frmn_ayn_srmy_ol_srmy_srkt_ktlm.doc 22 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
gyr_sts_krr_srmy_ilv_nkt_srmy_art.doc 21.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
gyr_sts_krr_srmyilv.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ist_his_sts_krn_srmyilv.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
istrk_his_sts_krn_srmyilv_nkt_srmyart.doc 21.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ltdanasozdegisik.doc 32.8 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ltdhissedevri.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ltdkurulus.doc 35.8 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ltdortaklar_kurulu.doc 20.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ltdortaklarkrlkarari.doc 28.2 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ltdveraseten_hisse_dagilimi.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ltdvrsthissedagilimi.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
mdratamasi.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
mdratmskrlkrrltd.doc 22 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
mdristfkrlkrrltd.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
mdristifasi.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
mer_bsk_scl_grv_aln_bln_as_ova_sb_acl.doc 26.1 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
mrkz_bsk_scl_grv_aln_bln_as_ova_nkl.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
mrkz_bsk_scl_grv_aln_bln_as_ova_sb_kpn.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
nakitsermayearttirimi.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
nakli_kararltd.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
nevidegisikligi.doc 27.1 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
olgn_ihty_srmy_ilv.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
olgn_ihty_srmy_ilv_nkt_srmyart.doc 21.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
ortk_alck_srmy_ilv.doc 23 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
sigortaacenta.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
sigortaacentafesh.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
srkt_krn_srmy_ilv_nkt_srmy_art.doc 21.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
srktkrnnsrmyyilavesi.doc 20.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
srmyazaltilmasi.doc 21 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
sube_naklikurulkarariltd.doc 22 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
subenakliltd.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
tasfiye_limitedform.doc 28.7 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
tasfiyegirisltd.doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
tasfiyegirisltdkurulkarari.doc 30.2 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
tasfiyeninkaldirilmasikurulkarariltd.doc 28.2 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
tasfiyeninkaldirilmasiltd.doc 25.1 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
tasfiyeninsonultd.doc 30.2 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
tasfiyesonukurulkarariltd.doc 30.2 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
tasfiyesonultd.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
yn_ortk_alnrk_srmy_art.doc 21.5 KB Microsoft Word Dosyası 09.08.2017
0 Klasör, 53 Dosya
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017