Güncel Haberler

YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU DUYURU

  • 12.09.2017

Ekim-Kasım 2017 Oda/Borsa Organ Seçimlerinde, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve Oda Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen maddeler uyarınca; Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.
Bu zorunluluk çerçevesinde, üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin oda kayıtlarını 22/09/2017 Cuma gününe kadar, hafta içi mesai saatleri arasında Odamıza başvurarak incelemeleri ve hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için dilekçe ve vergi levhası fotokopisi ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde; yukarıda anılan kanun hükümleri doğrultusunda, seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin de vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi mükellefiyetiyle ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre 22/09/2017 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu süre içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyeler, oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu

YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU  	DUYURU
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017