Güncel Haberler

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 19.09.2017 tarihli 0512 numaralı sayılı yazısı

  • 25.09.2017
  • ytso

 Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 19.09.2017 tarihli 0512 sayılı yazısına istinaden;

 

-          Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TGMK) hizmet almayan işletmelere 24.13.2013 tarihli ve taşınması Hakkında Yönetmelik 27 nci maddesi dördüncü fırkasının (ğ) bendi gereğince 3.000,-TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28 inci maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. ( Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranının uygulanmakta olduğu bilinmektedir.)

-          TGMD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu yönetmeliğin 28 inci maddesi dördüncü fırkası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır.

-          Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi beşinci fırkasına göre; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 19.09.2017 tarihli 0512 numaralı sayılı yazısı
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017