Güncel Haberler

ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

  • 13.04.2018
  • ytso

 

 ''23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625 sayılı GSP yeni uzatma yasasını imzalamış,böylece ABD tarafından uygulamakta olan GSP sistemi  2020 yılına  kadar uzatılmış bulunmaktadır. Ayrıca, yasa geriye dönük olarak kabul edilmiştir.''

 '' Bu bağlamda, 1 Ocak 2018'dan GTS'nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında yapılan sevkiyatlarda ödenmiş olan gümrük vergileri, gerekli prosüdürleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, ithalatçılara iade edilmektedir.

ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017