Güncel Haberler

Helal Belgelendirme Destekleri Hakkında

  • 25.09.2020
  • ytso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12.09.2020 tarih 7842 sayılı yazıda;

Helal Akreditasyon Kurumu'ndan alınan 32057160-454.05 sayılı ekli yazıda; kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanabildiği bildirilmiştir. 

Üyelerimize duyurulur.

 

 

EK- Helal Belgelendirme Destekleri 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017