Güncel Haberler

Yetki Devri-Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişkin Mevzuat

  • 15.10.2020
  • ytso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 26.09.2020 tarih 8325 sayılı yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan 14.09.2020 tarih ve 51161 sayılı yazıda, denizyoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin iş ve işlemlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (mülga Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmekte olduu belirtilmektedir. Bununla birlikte, 07.09.2020 tarihli ve 50232 sayılı Bakan Oluru kapsamında, söz konusu iş ve işlemlerin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülmesine karar verildiği bildirilmektedir. Bu çerçevede;

 

-Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,

 

-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,

 

-Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,

 

-IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge,

 

-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi,

 

-Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağrlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

 

-Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi,

 

-Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı,

 

ve İlgili diğer genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin 21.09.2020 itibariyle Denizcilik Genel Müdürlüğüne devredildiği bu nedenle belirtilen mevzuat kapsamındaki konularla ilgili yazışmaların bu genel müdürlüğe yapılması gerekmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017