Güncel Haberler

AB COSME Programı Çağrı Duyurusu

  • 14.01.2021
  • ytso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 04.01.2021 tarih 23 sayılı yazıda;

 

KOSGEB'in 17.12.2020 tarihli yazısına istinaden;

 

KOSGEB-Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan ilgili yazıda; KOSGEB'in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet edilebilirliği Programının (COSME) ulusal koordnasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin https://cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinden yapılabildiği belirtilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017