Güncel Haberler

Destek Yönetim Sistemi Hakkında

  • 22.01.2021
  • ytso

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 15.01.2021 tarih 430 sayılı yazıda;

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 29.12.2020 tarihli ve 60215278 sayılı yazısına istinaden;

 

Bilgileri olduğu üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmektedir. İlgili  ve EK'te bir örneği sunulan yazıda, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile ilgili mer'i mevzuatın 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS'deki işleyişi ile ilgili izahatta bulunulmaktadır.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

EK.Destek Yönetim Sistemi 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017