Güncel Haberler

AB'nin Yeni KDV Sistemi

  • 09.07.2021
  • ytso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 05.07.2021 tarih 6395 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 01.07.2021 tarihli ve 65202600 sayılı yazısına istinaden; Ek'te bir örneği sunulan ilgi yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe konacağı belirtilerek, AB'ye yönelik gerçek değeri 150 Avro'yu aşmayan sevkiyatlarda da geçerli olacak yeni sistem kapsamında, 22 Avro'nun altındaki değerler için uygulanan KDV muafiyetinin tamamen kaldırılacağı açıklanmıştır. Yazıda devamla, ticari numunelerin gümrük işlemlerine ilişkin KDV ve Gümrük Vergisi istisnası veya sadece gümrük vergisi istisnasının uygulanacağı gümrük beyannamesi seçeneklerinin sunulacağı ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazı EK'te sunulmuş olup, Üyelerimize duyurulur.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017