Sicil Danışmanlık

SİCİL DANIŞMANLIK

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Sicili Memurluğu’nda 1.11.2010 tarihinden itibaren;
➤ Birleşme,
➤ Bölünme,
➤ Sermaye İndirimi,
➤ Ortaklıktan Çıkarma,
➤ Özel Nitelikteki (zorunlu yasal hükümler dışında düzenlemelere yer verilen) Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişiklikleri, •Ticaret Sicili Memurluğu’nda uygulaması bulunmayan, ilgililerce araştırılması ve görüş sunulması talep edilen konularda İlgililerin taleplerine cevap verilmesi esasına dayanan danışmanlık hizmeti verilmeye başlanılacaktır.
Bu bağlamda danışmanlık hizmeti ile görevlendirilmiş personel tarafından, görüşmenin konusu, zamanı ve gündemi belirlenmek suretiyle randevu alarak gelen ilgilileri ilgilendiren konularda; inceleme ve araştırma yaparak görüş oluşturabilecek ve böylece yapılan inceleme, araştırma konusunda ilgilileri daha sağlıklı bilgilendirme imkanı sağlanabilecektir. Yukarıda belirtilen çerçevedeki yazılı görüş talepleri Oda’mız merkez binasında işleme alınacak olup hizmet bedeli olarak her başvuru için .......-TL nin ödenmesi gerekecektir

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017