Belediyeler Tarafından Kurulacak Ticari İşletmelerin Tescili

BELEDİYELER TARAFINDAN KURULACAK TİCARİ İŞLETMELERİN TESCİLİ

 

***VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ TESCİL EVRAKI EKİNDE YER ALMAYAN TESCİL BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR***

***MERSİS’TEN GİRİLMEMİŞ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR***

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...  

 

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

!!! TESCİL İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLEN RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ EVRAKLAR İÇİNDE TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA VEYA MERSİS İLE İLGİLİ SORUNLARDA, İLGİLİLERDEN ÜZERİNDE TC KİMLİK NO YAZILI KİMLİK FOTOKOPİLERİ İSTENECEKTİR. !!! 

 

KURULUŞ

 

*** İşletmenin tescilinden önce, özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulundan kuruluş izni alınması gerekmektedir

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Belediye Meclisince, ticari işletmenin açılmasına dair alınmış karar. (Kararın 5272 sayılı Kanunun 23’nci maddesi uyarınca kesinleşerek yürürlüğe girdiğine dair şerhi içermesi, yetkili makamca onaylanması gerekir) (1 asıl 2 fotokopisi)Kararda; İşletmenin Unvanı, Açık Adresi, Sermayesi, Temsilcileri ve Bunların Uyrukları Ve Adresleri, Temsilin Şekli, İşletme Konusu açıkça Gösterilecektir. Açılış kararında ticari işletmenin unvanı (..............BELEDİYESİ (işletme konusu yazılacak) İŞLETMESİ), adresi, faaliyet konusu, ayrılan sermayenin miktarı ve işletmeyi temsile kimin/kimlerin ne şekilde (münferiden veya müştereken) yetkili olduklarının gösterilmesi gerekmektedir

4. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71’nci maddesi uyarınca İç İşleri Bakanlığı’nın izin yazısı

5. İşletme temsilcilerinin işletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi)

6. Oda Kayıt Beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

 

TEMSİLCİ TAYİNİ/ AZLİ KARARININ TESCİL İŞLEMİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Belediye Meclisince, temsilci tayini/ azline dair alınmış karar. (Kararın 5272 sayılı Kanunun 23’nci maddesi uyarınca kesinleşerek yürürlüğe girdiğine dair şerhi içermesi, yetkili makamca onaylanması gerekir. Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir) (1 asıl 2 fotokopisi)

4. Temsilcinin İşletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi)

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe   (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)  

3. Belediye Meclisince, ticari işletmenin adres değişikliğine dair alınmış karar. (Kararın 5272 sayılı Kanunun 23’nci maddesi uyarınca kesinleşerek yürürlüğe girdiğine dair şerhi içermesi, yetkili makamca onaylanması gerekir) (1 asıl 2 fotokopisi)

 

İŞLETMENİN KAPANIŞI

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Belediye Meclisince, ticari işletmenin kapanışına dair alınmış karar. (Kararın 5272 sayılı Kanunun 23’nci maddesi uyarınca kesinleşerek yürürlüğe girdiğine dair şerhi içermesi, yetkili makamca onaylanması gerekir) (1 asıl 2 fotokopisi)

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017