Vakıf ve Derneklere Ait Ticari İşletmeler

DERNEKLER VEYA VAKIFLAR TARAFINDAN KURULACAK İŞLETMELER

 

***VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ TESCİL EVRAKI EKİNDE YER ALMAYAN TESCİL BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR***

***MERSİS’TEN GİRİLMEMİŞ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR***

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...  

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.


!!! TESCİL İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLEN RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ EVRAKLAR İÇİNDE TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA VEYA MERSİS İLE İLGİLİ SORUNLARDA, İLGİLİLERDEN ÜZERİNDE TC KİMLİK NO YAZILI KİMLİK FOTOKOPİLERİ İSTENECEKTİR. !!!

 

KURULUŞ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Ticari İşletmenin Açılışına Dair Yetkili Organlar Tarafından Alınan Kararın Noter Tasdikli Sureti. (1 asıl 2 fotokopisi) 

 

Kararda; İşletmenin Unvanı, Açık Adresi, Sermayesi, Temsilcileri ve Bunların Uyrukları Ve Adresleri, Temsilin Şekli, İşletme Konusu açıkça Gösterilecektir.

 

4. Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge/ Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge

5. Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

6. Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği/ Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği

7. İki adet Dernek/ Vakıf tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği, 

8. İşletme temsilcilerinin işletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi)

9. Oda Kayıt Beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

 

TEMSİLCİ TAYİNİ KARARININ TESCİL İŞLEMİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Noter tasdikli temsil yetkisi ile ilgili yönetim kurulu kararı  (Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)

4. Temsilcinin İşletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi)

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)  

3. Noter tasdikli adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı (1 asıl 2 fotokopi)

 

İŞLETMENİN KAPANIŞI

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Noter tasdikli işletmenin kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı. (1 asıl 2 fotokopi)

 

.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017