Güncel Haberler

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bölge Okulu, İhtisas, Sektör İçi Ve Sektöre Entegre Özellikli Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Firma Ön Talep Formu Hk.

  • 05.06.2024
  • ytso
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 30.05.2024 tarih ve 5420 sayılı yazıda; On İkinci Kalkınma Planı başta olmak üzere 2024-2026 Orta Vadeli Program, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması ve mesleki eğitimin paydaş kurum ve kuruluşlarının süreçlere aktif katılımını esas alan iş birliği modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile yeni açılacak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları İlgi Yönerge doğrultusunda sahip oldukları/olacakları niteliklerine göre bölge okulu, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre özellikli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları olarak belirleneceği ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilerin sektörel yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki işletmelerde mesleki eğitime katılımlarının sağlanması adına firmalara yönelik bir anket hazırlanmış olup, mesleki eğitiminde sektöründe katılımı sağlamak ve firma ön talepleri toplamak adına bu anket çıktıları doğrultusunda yol alınacağı belirtilmiştir. Söz konusu anket linkine https://anket.tobb.org.tr/#/anket/sektörel-okullar-firma-ön-talep-formu adresinden ulaşılacak olup, söz konusu anketin 10.06.2024 tarihine kadar tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017