Merkez Nakli Belgesi

MERKEZ NAKLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 47. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge;
➤ Dilekçe ile talep edilir.
➤ YÜTSO Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, şirketin merkezinin nakledeceği şehrin yazılması ve TST’nin 47 maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum ifadesinin bulunması yeterli olup dilekçe ekinde 1 nüsha tadil tasarısı aslı eklenmelidir.
Bu işlemler harca tabidir. Harçlar için tıklayınız.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017