Belge ve Tasdik

BELGE VE TASDİK

YÜTSO, görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiş, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluştur. Gelişmiş ve güçlü organizasyonu, her biri üyeler için yaşamsal önem taşıyan, ekonomi ve ticaretin çeşitli alanlarına yayılmış hizmetleri yapısında barındırmaktadır.
YÜTSO, iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda, tüm alanlarda, üyelerine doğrudan hizmet verir. Oda web sitesi üyelerin Oda hizmetlerinden daha hızlı yararlanmalarını sağlamaktadır. Danışman ve uzman kadrolarıyla hükümete, kamu ve özel sektör kuruluşlarına, üyelerine danışmanlık yapar. Uzmanlık komiteleri oluşturur, bilirkişilik görevini yerine getirir.
Avrupa Birliği ilişkileri, yurtdışına açılma ve Türkiye’nin dünyaya entegrasyonunda, etkin ve dinamik biçimde görevler üstlenir.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017