Şube Açma Belgesi

ŞUBE AÇMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER

ST’nün 55.Maddesine Göre Şube Açılması İçin Düzenlenen belge;
➤ Dilekçe ile talep edilir.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Sicili Memurluğu’na hitaben yazılan dilekçede, şubenin açılacağı şehrin yazılması ve TST’nün 55.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum ifadesinin bulunması yeterli olup dilekçe ekine 1 nüsha şube açılışına ilişkin kararın noter tasdikli sureti eklenmelidir.
➤ Harca Tabidir. Harç bilgisi için tıklayın
➤ Müracaat Yeri YÜTSO Sicil Müdürlüğü'dür.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017