Hangi Ülkeye Ne Düzenlenir

 

İHRACATTA GÜMRÜK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN BELGELER

 

ATR DOLAŞIM BELGESİ VEREN ÜLKELER

 

EUR 1 VERİLEN EFTA ÜLKELER

EUR-MED VERİLEBİLEN ÜLKELER İKİLİ ANLAŞMA GEREĞİ EUR 1 VERİLEN ÜLKELER

ALMANYA

AVUSTURYA                                      BELÇİKA

BULGARİSTAN

ÇEK CUM.

DANİMARKA

ESTONYA FİNLANDİYA

FRANSA

HOLLANDA

İNGİLTERE

İRLANDA

İSPANYA           

İSVEÇ
HIRVATİSTAN

İTALYA

KIBRIS

LETONYA

LİTVANYA

LÜKSEMBURG

MACARİSTAN

MALTA

POLONYA

PORTEKİZ

ROMANYA

SLOVAKYA

SLOVENYA

YUNANİSTAN

İSVİÇRE

İZLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEÇ

FAS

İSRAİL

MISIR

SURİYE

TUNUS

ÜRDÜN

ARNAVUTLUK

BOSNA-HERSEK

FAS

FİLİSTİN

GÜRCİSTAN

İSRAİL

KARADAĞ

MAKEDONYA

MISIR

SIRBİSTAN

SURİYE

ŞİLİ

TUNUS

ÜRDÜN

 

ARAP BOYKOT TASDİĞİ YAPILAN ÜLKELER

ÖZEL MENŞE (FORM-A)

VERİLEN ÜLKELER

BAHREYN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KATAR

KUVEYT

LİBYA

SUDAN

SUUDİ ARABİSTAN

UMMAN

YEMEN

JAPONYA – W- GTİP NO ( Tarım ürünü için P )

 

BEYAZ RUSYA – P -

RUSYA FEDERASYONU  - P -

UKRAYNA – P -


LİSTEDE OLMAYAN TÜM ÜLKELER İÇİN ABC MENŞE ŞAHADETNAMESİ BELGESİ DÜZENLENİR.


NOT: A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER İÇİN İHRAÇ KONUSU EŞYA İŞLENMEMİŞ TARIM ÜRÜNÜ VE AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT) LİSTESİNDE YERALAN BİR EŞYA OLMASI HALİNDE BU ÜLKELER İÇİN A.TR DOLAŞIM BELGESİ YERİNE EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI DÜZENLENİR.


Şatış Talepnamesi

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017