Menşe Şahadetnamesi (ABC)

ABC MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Menşe Şahadetnamesi A,B ve C sayfaları olmak üzere 3 sayfalık belgedir.
Bu üç sayfalık belge boş haliyle Uygulama Servisi veznesinde adedi ...-TL mukabilinde Satış Talepnamesi ile başvuran ihracatçı üyelerimize diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır. Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya sözkonusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.
A,B,C, sayfalarından oluşan Menşe Şahadetnamesini dolduran ve C nüshasını imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte onayı için Uygulama Servisi’ne, getirilir.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017