Hizmet Politikamız

HİZMET POLİTİKAMIZ

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, kuruluş kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve dünyadaki gelişmeler paralelinde üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, Oda mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumaya yönelik hizmetler yürütür.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, devlet sorumluluğunda almış olduğu görevleri en iyi, en doğru şekilde ve zamanında yerine getirir.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ve bölge ekonomisinin küreselleşen dünya ekonomisine uyumu için çaba sarf eder.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin teknik, ekonomik, sosyal ve hukuki konulardaki görüşlerini iş dünyasının ihtiyaçları ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak ilgili kamu kurumlarına sunar.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ticaret alanında uluslararası rekabet gücünü artırmaya, verimliliği ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaya yönelik ulusal ve uluslar arası her türlü bilginin sürekli ve düzenli olarak erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlar.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, kalite, çevre değerlerinin korunması ve ileri teknolojilerin kullanılması ile üniversite- sanayi işbirliği tesis edilmesine özel önem verir. İş dünyasını bu yönde bilinçlendirir ve bu alanda çalışma yapabilmeleri için teşvik amaçlı kaynakları, destekleri araştırır, bu faaliyetlerin yürütülebileceği ortamların hazırlanmasında öncülük eder, koordinasyonu sağlar.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, nitelikli ve konularında uzman personel istihdam ederek çalışanlarıyla ilgili tasarruflarında liyakat ve yeterlik ilkesini gözetir. Çalışanların veriminin artırılmasında eğitim ve motivasyona önem verir, sağlıklı ve çağdaş ortamlarda iş görmeleri için gerekli koşulları sürekli hazır tutar.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, ekonomik faaliyetlerinin yanısıra sosyal dayanışmaya ve kültürel faaliyetlere önem verir.
➤ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, yapıcı uzlaştırıcı ve üretici ilkesi çerçevesinde medya kuruluşları arasında ayrımı gözetmeksizin çalışmalarını kamuoyuna duyurur.

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017