Yaklaşık Maliyet

YAKLAŞIK MALİYET

Milli Savunma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları’na bağlı kuruluşlar başta olmak üzere, ülke çapında birçok kamu kurum ve kuruluşlarının satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9’ncu maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla piyasa araştırması yapılır. Bu çerçevede, gerekirse, ilgili meslek Komitelerinin görüşleri alınarak elde edilen sonuçlar, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına intikal ettirilir.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017