Güncel Haberler

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru

  • 09.10.2018
  • ytso

Perekende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında yapılan düzenlemeye dayanılarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişikler aşağıda yer almaktadır.

 

Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça belirlenen şekil logo'nun etiket ve listelerde yer alma zorunluluğu getirilmiştir. Anılan logonuın kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi htttp://tuketici.ticaret.gov.tr/  adresinde yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, Hızlı tüketim mallarının satışı yapıldığı büyük mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce  azami fiyatı tarifeyle belirnen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme tarifedeki azami fiyatin yüzde seksenbeşinden az olamaz.

 

İlgili Üyelerimize Duyurulur

 

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017