Güncel Haberler

Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi hk

  • 21.06.2022
  • ytso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 16.06.2022 tarihli tarafımıza ulaşan yazıda;
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 13.06.2022 tarihli ve 75487192 sayılı yazısına istinaden;
EK'te bir örneği sunulan ilgi yazıda, ilgili mevzuat hükümleri gereği yükümlülerin Ticaret Bakanlığına kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda yükümlülerce ibraz edilmesi gereken ve Gümrük Genel Tebliği'nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 9 no'lu ekinde yer alan belgenin, Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulmasının ve başvuruya eklenmesinin sağlandığı belirtilmiştir.
Üyelerimize duyurulur.EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017