Güncel Haberler

Halıya Uygulanacak İlave Gümrük Vergisi/Irak hk.

  • 16.08.2023
  • ytso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 15.08.2023 tarih 8933 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 08.08.2023 tarihli ve 87903345 sayılı yazısına istinaden;

Ek'te bir örneği sunulan ilgi yazıda, Irak'a tüm ülke ve menşelerden 5702.32.30 ve 5702.32.10 GTİP kodu ileithal edilen halı ürünlerine dört yıl süreyle yüzde altmış (%60) oranında ilave gümrük vergisinin uygulanmasına, ilgili ülke tarafından karar verildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, uygulamanın detaylarına ilişkin bilgi verilmiş olup, ilave bilgi için Bağdat Ticaret Müşavirliği (bagdat@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği vurgulanmıştır.

İlgili Üyelerimize duyurulur.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017