Güncel Haberler

Kooperatifçilik Eğitimi hk.

  • 13.11.2023
  • ytso
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 09.11.2023 tarih 12161 sayılı yazıda;

14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kooperatif Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında; esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk Lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları gerekmektedir.
TOBB ETÜ-SEM Üniversitesi sürekli eğitim merkezi, Ticaret Bakanlığı tarafından "Eğitim Sağlayıcı" sıfatı ile yetkilendirilmiştir. TOBB ETÜ SEM, 13 Kasım 2023 tarihi itibari ile genel katılıma açık çevrimiçi bir eğitim planlamaktadır. Kooperatifçilik eğitimi almak zorunda olan üyelerin haberdar edilmesi amacıyla eğitimin üyelerinize duyurulması ve TOBB ETÜ-SEM 'e yönlendirilmesi belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazı Ek'te sunulmakta olup, Kooperatif Üyelerimize duyurulur.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017