Güncel Haberler

KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK

  • 14.06.2024
  • ytso
Odamız ve KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından Double ByTre Hilton Oteli Konferans salonunda ''KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Semineri'' düzenledik. Seminere, Yönetim Kurulu Başkanımız Salih Özdemir, Meclis Başkanımız Timur Sevi, KOSGEB İl Müdürü Cihat GÜR, Üyelerimiz katılım sağladı.

Seminer açılışında konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanımız ÖZDEMİR ; ‘ Biz oda olarak üyelerimizin KOSGEB Desteklerinde ve diğer teşviklerden faydalanabilmesi, iş geliştirmesi için yeni bir teşvik bölgesin oluşturulması hatta bölgeye özel teşvik programlarının yayınlanmasını On Birinci Kalkınma Planında yer alan amaç ve hedefler olarak ; “Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında ekonomik ve sosyal faydanın artırılmasına paralel olarak çevrenin korunması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik hedef ve politikalara yer verilmektedir” denilmektedir. Ayrıca, devamında da “Bölgelerimizi, yeniliğe ve işbirliğine dayalı şekilde imkân ve kabiliyetlerini yönetişim temelinde geliştirerek dönüştürmek ve böylece ülkemizin dengeli kalkınmasına azami katkıyı sağlamak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak temel amaçtır” ifadeleri yer almaktadır. Bu doğrultuda destek ve teşviklerin iyileştirilmesi ve Yüksekova başta olmak üzere, bölgede dezavantajlı durumda olan il ve ilçeler için 7. Teşvik Bölgesinin oluşturulması ve buradaki demografik yapılar, ticari sirkülasyonlarda göz önünde bulundurulacak gerekli düzenlenmelerin yapılması için gerekli mercilere fırsat bulduğumuz her fırsatta iletiyoruz ve  bunun ilgili sonuç alana kadar bu konunun takipçisi olacağız. Çünkü bölgede her anlamda ciddi avantajlara sahip il ve ilçeler bulunduğundan, aynı kategoride ve aynı teşvik bölgesinde değerlendirmenin ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Örneğin, Hakkâri’nin; Diyarbakır, Mardin hatta Van ile aynı teşvik bölgesinde yer alması ve gelişmiş büyük şehirler ile aynı performansı gösterememesi ciddi boşlukların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, Hakkâri gibi dezavantajlı konumda olan iller için farklı reformların geliştirilmesi, oluşturulacak yeni teşvik bölgesindeki illerin farklı özellikleri de göz önünde bulundurularak, cazip yatırım alanlarının oluşturulması ve bu illerin de geri kalmışlıktan bir an önce çıkması için önem arz etmektedir. Bu sayede dışardan yatırımcının daha rahat fırsat bulacağı alanların oluşması ile beraber, bölge halkının da farklı alanlarda yatırım yapma potansiyelleri de artacaktır.’’  dedi. 

Toplantı daha sonra KOSGEB Hakkâri İl Müdürü Cihat Gür’ün sunumundan sonra soru –cevap yapıldıktan sonra sona erdi.

KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017