Kuruluş Öncesi İşlemler

FİRMALARIN KURULUŞUNUN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER;

Gerçek kişiler :
Noterden, en az 1 nüsha Ticaret Ünvan Tasdiknamesi düzenletirler. Bu tasdiknamede firma sahibinin ev, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticaret ünvanı belirtilir ve ticaret ünvanı altında kullanacağı imza 3 kere tekrarlanır.
Tüzel kişiler:
Kolektif ve Komandit şirketler ile donatma iştirakleri, noterden en az 3 nüsha ana sözleşme ile temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri düzenletirler. Limited şirketler ile bakanlık iznine tabi olmayan Anonim şirketler notere onaylattıkları ana sözleşmelerini; Bakanlık iznine tabi Anonim Şirketler ile Kooperatifler ise Notere onaylattıktan sonra bakanlıktan kuruluş izni alırlar.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017