Oda Mevzuatı

ODA MEVZUATI

Odamız 5174 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş tüzel kişiliği haiz mesleki kuruluştur.
5174 Sayılı Kanunun amacı; Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve İşleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Bu kanun çerçevesinde ticaret yapanların Odalara üyeliği zorunludur. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nın örgütlenme yapısı da, 5174 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir.
YÜTSO; biri seçimle, diğeri ise atamayla kurulan iki ana yapıdan oluşmaktadır.
Seçimle Kurulan Yapı:
➤ Meslek Komiteleri
➤ Meclis
➤ Yönetim Kurulu
➤ Disiplin Kurulu
Atamayla Kurulan Yapı:
➤ Genel Sekreter
➤ Genel Sekreter Yardımcıları

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017