T.T.S.G. İlan

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN İŞLEMLERİ

Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesinin son fıkrası, ticaret siciline kayıt edilen hususlardan ilan edilmesi gerekenlerin Hükümet merkezinde bütün Türkiye’ye ait sicil kayıtlarını ilana mahsusu gazete ile yapılmasını hükme bağlamıştır.
Gazete’de, kanun ve tüzüklerin emrettiği diğer ilanlar ve mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ve iflas memuru tarafından hazırlanan iflas ve konkordataya ait kazai kararlar da yayınlanmaktadır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ilanları Hizmet Birimlerimiz den ilan ücreti alınmak kaydıyla kabul edilir ve aynı gün akşamı TTSG’ne gönderilir. TTSG’de yayınlanan ilanların ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından sonra ve TTSG’de bu tarifenin yayınlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girmektedir.
➤ Yürürlük tarihi 15 Ocak 2010 olan ilan tarifesi şöyledir.
➤ Şirket İlanları (Kelimesi) 0,25 TL
➤ Kooperatif İlanları (Kelimesi) 0,19 TL
➤ Ticarete Başlama İlanları (Maktuen) 40,00 TL
➤ Ticareti Terk İlanları (Maktuen) ücretsiz
➤ Gazete Satış Bedeli 1,50 TL
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017