Meclis Divanı

Nedim SELÇUK
Meclis Başkanı
Fahrettin HAZEYİ
Meclis Başkan Yardımcısı
Muhsin KAYA
Meclis Kâtip Üye
Seracettin KEĞİ
Meclis Üyesi
Tahir GEYLANİ
Meclis Üyesi
Nevzat AKARSU
Meclis Üyesi
İzzettin METİN
Meclis Üyesi
Cafer AKARSU
Meclis Üyesi
Mahkum ÖZKESİCİ
Meclis Üyesi
Naif OĞUZ
Meclis Üyesi
Ahmet TÜMEN
Meclis Üyesi
Burhan DÜZCE
Meclis Üyesi

Meclisin İşlev ve Görevleri

✔ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nın en yüksek karar ve denetim organıdır.
✔ 4 yılda bir seçilir.
✔ Meslek gruplarınca seçilen 230 üyeden oluşur.
✔ YÜTSO protokolde, Meclis Başkanı tarafından temsil edilir.
✔ Meclis; çalışmalarında, kendi üyeleri arasından oluşturduğu komisyonlardan da yararlanır.
YÜTSO Meclisi’nin Görevleri
✔ 5174 sayılı yasada belirtilenlerin yanı sıra,
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi; Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nın temel hedeflerinde yazılı ilkelerin gerçekleşmesine ve bu ilkelerin gerçekleşmesine engel oluşturan karar ve önlemlerin alınması halinde, bunların kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunur.
✔ Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, ilgili yasada belirtilen görevlerini gerçekleştirmek için, düzenleme, seçme, atama, cezalandırma, anlaşmazlıkları çözme ile bütçeyi ve kesin hesapları onama, yıllık iş programını onaylama yetkilerini kullanmaktadır.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017